Giỏ hàng: 0 sản phẩm - 0đ

Phần I. Sản phẩm thép không gỉ không qua tinh luyện.

Việc khử cacbon (C) trong lò điện thông thường sử dụng bằng cách thổi ôxy (O2). Sản phẩm của quá trình khử khí là khí CO, về cơ bản ở áp suất 1 atm và thép lỏng thuộc giản đồ với lượng khí đó ở nhiệt độ của lò.

Điều kiện quyết định hàm lượng Crôm (Cr) có thể còn lại trong mẻ luyện dựa vào hàm lượng C và nhiệt độ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhiệt độ và áp suất nhất định, khi hàm lượng C giảm xuống thì hàm lượng Cr cũng giảm. Nếu tăng nhiệt độ, thì hàm lượng Cr trong thép có thể tăng lên.

Hầu hết các loại thép không gỉ đều yêu cầu hàm lượng C trong thép thấp (≤ 0,03%). Mà khi đó hàm lượng Cr trong thép cũng chỉ có thể là 4% khi nhiệt độ của lò là khoảng 18000C. Các loại ferro thường chứa một lượng nhất định C. Với việc khống chế hàm lượng C ≤ 0,03% thì nhất thiết phải giữ được làm lượng C trong thép ở 0,02% để nạp thêm các loại ferro cần thiết. Với điều kiện này thì hàm lượng Cr trong thép chỉ khoảng 3%. Trong thực tế sản xuất, thép không gỉ thông thường có thành phần hoá học là 18%Cr, 8%Ni, 0,04% C. Trong điều kiện này ta chỉ có thể nạp thêm được 4% Cr. Khi liệu đã chảy có thể giảm hàm lượng C xuống bằng cách thổi O2 với nhiệt độ khoảng 18000C. Cùng với sự giảm C thì cũng có khoảng 2% Cr nạp vào bị cháy đi vào xỉ. Khoảng 1% có thể thu hồi được nhờ sử dụng FeSi. Niken không bị ảnh hưởng trong quá trình khử C. (sieuthiInox.com)


Tham khảo: